CONTROL ARQUEOLÓXICO DOS DESTERRES ASOCIADOS AO PLAN DE ACTUACIÓN AMBIENTAL E CULTURAL NO CASTRO DE SAN MAMEDE, PARROQUIA DO CASTRO, SILLEDA (PONTEVEDRA)

Durante o verán de 2010 realizouse unha actuación de Control Arqueolóxico e elaboración de paneis explicativos para unha Posta en Valor. O devandito Control cinguiuse as seguintes tarefas:

Control do rozado integral do xacemento

Descripción: DSC02700
Descripción: C:\Users\Israel\Desktop\Citania\Traballos rematados\Silleda_Castro San Mamede\Memoria\Fotos Castro\12-08-10\DSC02678.JPG


Reconstrución dun muro perimetral

Descripción: DSC02311
Descripción: DSC02707

 

Montaxe e situación de diversos elementos: 1.- Cercado de dúas travesas para protexer de zonas con risco de caída. 2.- Delimitadores de zona (merendeiros e zona de xogos tradicionais). 3.- Intalación de mesas de merendeiros , bancos e xogos tradicionais.

 

Descripción: DSC02711 Descripción: DSC02951
Posta en Valor:

Redactáronse, deseñáronse e instaláronse tres paneis explicativos onde se amosa o patrimonio material e inmaterial asociado ao castro.

Descripción: C:\Users\Israel\Desktop\Citania\Traballos rematados\Silleda_Castro San Mamede\Paneis\Panel 0\monolito.jpg Descripción: C:\Users\Israel\Desktop\Citania\Traballos rematados\Silleda_Castro San Mamede\Paneis\Panel 1\panel_1_red.jpg

 

 

 

 


 

. .
© Citania Arqueoloxía S.L.