Fonte tradicional de Follente

Parroquia: Bemil
Lugar: Follente
Ficha do PXOM:  E-122

Fonte tradicional dun único cano situada na marxe do rueiro.

O manancial, de tipoloxía descuberta, localízase no interior dun muro de contención de cachotería decorado cun edículo semicircular.

 

 

 

 

 

Mensaxes